Melden woon-, recreatie- en aansprakelijkheidschade

Hieronder kunt u zien welke stappen worden ondernomen in het geval u woon-, recreatie- of aansprakelijkheidschade heeft. Controleer welke polisdekking u heeft en kijk welke stappen genomen worden bij de behandeling van uw schade.

Stappen bij schade woon-, recreatie- en aansprakelijkheid

Stap 1: Schade melden

  • Download het  digitaal invulbare schadeformulier en sla het document eerst op alvorens u het invult.
  • Verstuur het ingevulde schadeformulier samen met schadefoto’s, (herstel)offertes en/of aankoopbewijzen naar info@befine.nl. Bij diefstal of inbraak voegt u de politieaangifte toe. Hoe completer uw schademelding is, hoe sneller de afhandeling

Stap 2: Vaststellen dekking

Wij gaan met u de schade in kaart brengen. Daarbij controleren wij ook de dekking op uw polis om zo te zien of wij uw schademelding succesvol kunnen indienen bij de verzekeraar.

Stap 3: Documentatie verzamelen

U heeft alle benodigde documenten verzameld en verstuurd. Wij sturen u automatisch een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen uw schade in behandeling te nemen. Als ons dit niet lukt, berichten wij u over de reden en geven u een nieuwe reactietijd door.

Stap 4: Claim beoordeling

Uw schade wordt eerst door Befine beoordeeld. Soms ontbreekt er informatie of is het snel duidelijk dat de schade niet is gedekt. Wij nemen contact met u op en bespreken samen met u wat de vervolgstappen zijn.

Bij een positieve beoordeling door Befine, wordt uw schade gemeld bij uw verzekeringsmaatschappij. Dit biedt echter geen garantie voor vergoeding.

Stap5: Afronding schade

Befine wordt op de hoogte gesteld door uw verzekeraar. Het ligt dan ook aan de complexiteit van de schade hoe snel er een uitkomst is. Wij informeren u over de voortgang van de schademelding.

Uitkomst schademelding

Een verzekeraar kan verschillende uitkomsten geven na een beoordeling.

  • De schade is gedekt en u ontvangt (eventueel) een schadevergoeding. Wij brengen u op de hoogte over het uit te keren bedrag en hoe de verzekeraar dit heeft vastgesteld;
  • De schade is niet gedekt en u ontvangt geen schadevergoeding. Wij berichten u over de reden;
  • Uw schadedossier is nog niet op orde. Wij nemen contact met u op over de ontbrekende informatie;
  • Uw verzekeraar schakelt een schade-expert in voor de beoordeling van de schade.

Invullen en versturen Schadeformulier
Voor woon-, recreatie- en aansprakelijkheidschade maakt u gebruik van het digitaal invulbare schadeformulier. Download het formulier naar uw computer, tablet of telefoon en sla deze op. Daarna heeft uw twee mogelijkheden:

  1. U bewerkt en ondertekent het formulier digitaal op uw computer, tablet of telefoon. Dit kunt u dan naar ons mailen.
  2. U print het document, vult het in, scant het document of maakt een duidelijke foto hiervan. Dit kunt u dan naar ons mailen.

In beide gevallen kunt u het ingevulde formulier mailen naar info@befine.nl.
Na ontvangst verwerken wij uw verzoek zo spoedig mogelijk.

Telefonisch contact
Telefonisch schade melden en/of om advies vragen, doet u door te bellen met:
033-33 02 600
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Noodgeval buiten kantooruren?
Is het een noodgeval? Zoek het noodnummer op in de pagina Noodnummers.

Contra-expert
Bent u het niet eens met de uitkomst van uw schademelding? Dan heeft u het recht om een eigen expert in te schakelen (contra-expert).
Klik hier voor meer informatie over het inschakelen van een contra-expert.

CIS – registratie van uw schademelding
Verzekeraars kunnen en mogen uw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde privacy richtlijnen laten vastleggen bij het Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). In deze database worden onder andere schademeldingen en Waarborgfondsmeldingen onverzekerden (WBF) geregistreerd. Verzekeraars kunnen dit register raadplegen en het geregistreerde schadeverleden meenemen bij de acceptatie van een verzekering. Een verzekeraar of gevolmachtigde mag alleen weigeren als dat binnen zijn eigen acceptatiebeleid past. Het feit dat de persoonsgegevens van iemand in de CIS databank zijn opgenomen, is op zichzelf geen geldige reden om een nieuwe verzekering te weigeren.

Ga naar de inhoud